اگر میتوانید پنتاگون را هک کنید!!

وزارت دفاع آمریکا در طرحی آزمایشی تحت عنوان “Hack the Pentagon و یا همان “پنتاگون را هک کن” از تمامی هکرها خواست تا شبکه امنیتی پنتاگون را هک کنند.

۱۷ اسفند ۱۳۹۴
اگر میتوانید پنتاگون را هک کنید!!

وزارت دفاع آمریکا در طرحی آزمایشی تحت عنوان “Hack the Pentagon و یا همان “پنتاگون را هک کن” از تمامی هکرها خواست تا شبکه امنیتی پنتاگون را هک کنند.
این طرح در نوع خود برای اولین بار توسط وزارت دفاع آمریکا و به منظور بررسی و تست آسیب پذیری شبکه های امنیتی این سازمان برگزار می شود و به گفته پنتاگون، به هکرهایی که بتوانند باگ و یا حفره ای امنیتی را در این نرم افزار پیدا کنند، مبالغ هنگفتی به عنوان جایزه داده خواهد شد.