شرکت رمیس حامی همایش و نمایشگاه پرداخت ایران «Payments Iran 2016» خواهد بود.

این همایش برای اولین بار در سطح بین المللی در ایران برگزار می گردد و شرکت رمیس به عنوان یکی از مهمترین ارائه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات کشور، در آغاز شانزدهمین سال تاسیس خود، قصد دارد دستاوردها و فعالیتهای نوین خود را در حوزه پرداخت الکترونیک رونمایی نماید. همایش و نمایشگاه پرداخت تهران در تاریخ دوم […]

۲۲ آبان ۱۳۹۵
شرکت رمیس حامی همایش و نمایشگاه پرداخت ایران «Payments Iran 2016» خواهد بود.

این همایش برای اولین بار در سطح بین المللی در ایران برگزار می گردد و شرکت رمیس به عنوان یکی از مهمترین ارائه کنندگان خدمات فناوری اطلاعات کشور، در آغاز شانزدهمین سال تاسیس خود، قصد دارد دستاوردها و فعالیتهای نوین خود را در حوزه پرداخت الکترونیک رونمایی نماید.

همایش و نمایشگاه پرداخت تهران در تاریخ دوم و سوم آذرماه درمرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می گردد. رمیس در غرفه ۲۳ پذیرای بازدیدکنندگان محترم خواهد بود.