رمیس در یک نگاه


شرکت رمیس در سال ۱۳۸۰ با هدف ارائه تجهیزات، راه کارها و خدمات تخصصی فناوری اطلاعات و به صورت صد در صد خصوصی تاسیس شد. رشد بسیار سریع شرکت که بنیان خود را بر استفاده از متدولوژی‌های نوین و استانداردهای بین‌المللی بنا نهاده، مدیون وفاداری مشتریانی است که مایلند برای تامین نیازمندی های جدید و بی شمار خود در زمینه های گوناگون فناوری اطلاعات از شرکت رمیس بهره جسته و از خدمات پس از فروش بی قید و شرط آن بهره مند گردند. هم اکنون شرکت رمیس در تمامی استانهای کشور دارای نماینده فعال فروش، خدمات پس ­از فروش و پشتیبانی میباشد.
بیانیه ماموریتما از طریق ارائه راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآیی و اثربخشی فرایندهای کسب و کار مشتریان خود را ارتقاء بخشیده و موجبات صرفه جویی در اقتصاد کشور را فراهم می سازیم.
ما با اتکا به تجربه سازمان، به‌روز آوری دائمی مهارت و دانش کارکنان، ارتباطات نزدیک با راهبران جهانی، بهترین و امن ترین راهکارهای دسترسی به اطلاعات را از نقطه نظر کیفیت و قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان ارائه خواهیم کرد.
ما برآنیم که با بهبود دائمی عملکرد خویش، رشد و توسعه پایداری را برای سازمان و ذینفعان تضمین نماییم.
.