در کنگره موبایل بارسلون «کام‌ویوا» به عنوان برترین راه‌حل پرداخت موبایلی شناخته شد.

لحظاتی پیش در کنگره موبایل بارسلون «کام‌ویوا» به عنوان برترین راه‌حل پرداخت موبایلی شناخته شد. شرکت رمیس در ایران نماینده «کام‌ویوا» است. فهرست نامزدها: Best Mobile Payment Solution EcoNet Wireless and Mahindra Comviva for EcoCash Mahindra Comviva for mobiquity® Wallet Hybrid HCE solution Telenor Pakistan for Easypay Tigo Rwanda for Tigo cash digital payment solution […]

۱۰ اسفند ۱۳۹۵
در کنگره موبایل بارسلون «کام‌ویوا» به عنوان برترین راه‌حل پرداخت موبایلی شناخته شد.

لحظاتی پیش در کنگره موبایل بارسلون «کام‌ویوا» به عنوان برترین راه‌حل پرداخت موبایلی شناخته شد. شرکت رمیس در ایران نماینده «کام‌ویوا» است.
فهرست نامزدها:
Best Mobile Payment Solution

EcoNet Wireless and Mahindra Comviva for EcoCash
Mahindra Comviva for mobiquity® Wallet Hybrid HCE solution
Telenor Pakistan for Easypay
Tigo Rwanda for Tigo cash digital payment solution
Vodafone, Carta Worldwide & Raphael’s & Sons for Vodafone Wallet

فهرست نامزدها و برنده‌ها را از طریق این لینک مشاهده کنید:

https://www.globalmobileawards.com/nominee2017