شرکت افراز پرداز رمیس، برای چهارمین سال متوالی، شرایط لازم برای تمدید گواهینامه های ISO 1002:2014 و ISO1004:2012 را احراز نموده است.

با کمال خرسندی به استحضار میرساند براساس ممیزی به عمل آمده از طرف تیم ممیزی IMQ، شرکت افراز پرداز رمیس، برای چهارمین سال متوالی، شرایط لازم برای تمدید گواهینامه های ISO 1002:2014 و ISO1004:2012 را احراز نموده است. این گواهینامه ها در راستای مشتری مداری و با هدف رسیدگی به نارضایتی احتمالی مشتریان و همچنین […]

۶ خرداد ۱۳۹۷
شرکت افراز پرداز رمیس، برای چهارمین سال متوالی، شرایط لازم برای تمدید گواهینامه های ISO 1002:2014 و ISO1004:2012 را احراز نموده است.

با کمال خرسندی به استحضار میرساند براساس ممیزی به عمل آمده از طرف تیم ممیزی IMQ، شرکت افراز پرداز رمیس، برای چهارمین سال متوالی، شرایط لازم برای تمدید گواهینامه های ISO 1002:2014 و ISO1004:2012 را احراز نموده است. این گواهینامه ها در راستای مشتری مداری و با هدف رسیدگی به نارضایتی احتمالی مشتریان و همچنین سنجش میزان رضایت ایشان و ارائه راهکار جهت بهبود این رضایتمندی صادر می گردد. طبق آمار های به دست آمده توسط واحد امور مشتریان شرکت رمیس، میزان افزایش رضایت مشتریان از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است و در واحد فروش در تمامی بخش ها این میزان به بالاتر از ۹۰% رسیده است، که از هدف تعیین شده در ابتدای دوره ممیزی که ۸۵% تعریف شده بوده است نیز فراتر رفته است. مشتری مداری یکی از ارزش های محوری در رمیس می باشد که در راستای آن ما همواره متعهد به پیگیری درخواست های مشتریان و پاسخ گویی به موقع به خواسته هایشان هستیم، چرا که مدیریت و کارکنان شرکت بر این باورند که دریافت، بررسی، پیگیری و رفع منطقی هرگونه احساس نارضایتی، محرک پیشرفت در ارائه خدمات و محصولات، افزایش چابکی و توسعه ی رمیس است.