معرفی پلتفرم پرداخت موبایلی شرکت Comviva توسط شرکت رمیس

معرفی پلتفرم Backbase توسط شرکت رمیس بوسیله این پلتفرم ساخت سامانه های در اختیار مشتریان به سرعت و سهولت انجام می شود. توضیحات بیشتر را به روایت وحید محمودیان، مدیر کسب وکار پرداخت الکترونیک شرکت رمیس، مشاهده کنید.     http://www.aparat.com/v/hTfVB

۲۰ دی ۱۳۹۵
معرفی پلتفرم پرداخت موبایلی شرکت Comviva توسط شرکت رمیس

معرفی پلتفرم Backbase توسط شرکت رمیس
بوسیله این پلتفرم ساخت سامانه های در اختیار مشتریان به سرعت و سهولت انجام می شود. توضیحات بیشتر را به روایت وحید محمودیان، مدیر کسب وکار پرداخت الکترونیک شرکت رمیس، مشاهده کنید.

 

 

http://www.aparat.com/v/hTfVB