معرفی پلتفرم Backbase توسط شرکت رمیس

بوسیله این پلتفرم ساخت سامانه های در اختیار مشتریان به سرعت و سهولت انجام می شود. توضیحات بیشتر را به روایت وحید محمودیان، مدیر کسب وکار پرداخت الکترونیک شرکت رمیس، مشاهده کنید.   گفتگوی آقای مهندس محمودیان در خصوص این پلتفرم را در لینک زیر میتوانید دنبال فرمائید: http://www.aparat.com/v/KV5Qy      

۵ بهمن ۱۳۹۵
معرفی پلتفرم Backbase توسط شرکت رمیس

بوسیله این پلتفرم ساخت سامانه های در اختیار مشتریان به سرعت و سهولت انجام می شود. توضیحات بیشتر را به روایت وحید محمودیان، مدیر کسب وکار پرداخت الکترونیک شرکت رمیس، مشاهده کنید.

 

گفتگوی آقای مهندس محمودیان در خصوص این پلتفرم را در لینک زیر میتوانید دنبال فرمائید:

http://www.aparat.com/v/KV5Qy