ممیزی مراقبتی دوره ی دوم ISO10002&10004 با موفقیت در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۶ انجام شد.

ممیزی مراقبتی دوره ی دوم ISO10002&10004 با موفقیت در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۶ انجام شد. استاندارد های فوق که در خصوص ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان می باشد، از شرکت IMQ و در سال ۹۳ اخذ شده است. روند رسیدگی به شکایات و سنجش ارزیابی رضایت مشتریان توسط شرکت IMQ در دو دوره (سالهای […]

۳۰ فروردین ۱۳۹۶
ممیزی مراقبتی دوره ی دوم ISO10002&10004 با موفقیت در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۶ انجام شد.

ممیزی مراقبتی دوره ی دوم ISO10002&10004 با موفقیت در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۶ انجام شد.
استاندارد های فوق که در خصوص ارزیابی و سنجش رضایت مشتریان می باشد، از شرکت IMQ و در سال ۹۳ اخذ شده است.
روند رسیدگی به شکایات و سنجش ارزیابی رضایت مشتریان توسط شرکت IMQ در دو دوره (سالهای ۹۴ و ۹۵) مورد پایش قرار گرفته و بدون عدم انطباق و مغایرت مورد تائید شرکت مذبور می باشد.