نشست معرفی راهکار میز کار مجازی(VDI)

نشست”معرفی راهکار میز کار مجازی(VDI)” با محوریت نحوه پیاده سازی در بانکها، در تاریخ ۹۵/۵/۲۶ با حضور مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات برخی بانکهای کشور در هتل بزرگ تهران برگزار گردید. در این نشست، ابتدا آقای مهندس پورمند  به معرفی رمیس و فعالیتهای جاری آن پرداختند و چند نمونه از تجربیات رمیس در اجرای […]

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

photo_2016-08-20_16-29-21نشست”معرفی راهکار میز کار مجازی(VDI)” با محوریت نحوه پیاده سازی در بانکها، در تاریخ ۹۵/۵/۲۶ با حضور مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات برخی بانکهای کشور در هتل بزرگ تهران برگزار گردید.
در این نشست، ابتدا آقای مهندس پورمند  به معرفی رمیس و فعالیتهای جاری آن پرداختند و چند نمونه از تجربیات رمیس در اجرای پروژه های بزرگ و ملی را برای مدعوین معرفی نمودند.
در بخش دوم این گردهمایی، آقای مهندس کیاه راهکار VDI ،جایگاه آن در دنیا و دستاوردهای کلان آن برای بانکهای کشور را مورد بحث قرار دادند و آن را به عنوان تحولی بزرگ در زیرساخت سرویس های فناوری اطلاعات سازمانها معرفی نمودند.
در بخش سوم این همایش،  مباحث فنی در طراحی و پیاده سازی این راهکارها مطرح گردید و چگونگی پاسخگویی به نیازمندی های کاربران دفاتر مرکزی و شعب بانک ها پس از مهاجرت از تجهیزات PC به تجهیزات Thinclient و zero client مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش پایانی این گردهمایی نیز ،  دمویی از این راهکارها ارایه شد و آقای مهندس کیاه به پرسشهای مدعوین پاسخ دادند.