هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت دوم و سوم بهمن‌ماه ۹۶ در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد.

موضوعات این همایش نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی هستند. از جمله محورهای اصلی همایش می توان به کسب‌وکار، خدمات پرداخت، نوآوری،‌ فناوری نظارتی (RegTech)، امنیت و هوشمندی اشاره کرد. در کنار همایش، نمایشگاهی تخصصی جهت معرفی دستاوردهای سازمان های ارائه‌کننده خدمات بانکی کشور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار گردید. […]

۷ بهمن ۱۳۹۶
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت دوم و سوم بهمن‌ماه ۹۶ در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد.

موضوعات این همایش نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی هستند. از جمله محورهای اصلی همایش می توان به کسب‌وکار، خدمات پرداخت، نوآوری،‌ فناوری نظارتی (RegTech)، امنیت و هوشمندی اشاره کرد.

در کنار همایش، نمایشگاهی تخصصی جهت معرفی دستاوردهای سازمان های ارائه‌کننده خدمات بانکی کشور در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار گردید. در این نمایشگاه علاوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت هایی که در زمینه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند، جهت معرفی خدمات، محصولات و توانمندی های خود حضور داشتند.

رمیس نیز از آنجایی که همواره تغییرات فناوری در دنیا و ایران را رصد می کند، همانند سال گذشته یکی از حامیان اصلی (حامى طلایى) این همایش بود .

شناسایی نیازها و تعریف سرویس های نوآورانه و موبایلی جذاب برای گروه های مختلف مشتریان و مخاطبان از اهداف جدی رمیس بوده و در همین مسیر دو زیر ساخت تراز اول بین المللی را در حوزه های پلتفرم پرداخت موبایل و OmniChannel Banking، به مشتریان ارائه نمودیم.