واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)


واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات رمیس پورت فو راهکارهای خود را در قالب سه سرویس برنامه ریزی و طراحی، ساخت واجرا و مدیریت و راهبری به مشتریان ارجمند ارایه می نماید.


برنامه ریزی و طراحی

ساخت و اجرا

مدیریت و راهبری

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
واحد مهندسی پشتیبانی فن‌آوری اطلاعات


این واحد به عنوان یکی از اصلی‌ترین واحدهای کسب و کار(Business Unit) رمیس از بدو تأسیس این شرکت تا کنون هسته‌ی مرکزی طراحی، تولید و ارائه‌ی بسته‌های خدمات فن‌آوری اطلاعات به مشتریان در دو حوزه‌ی مجزای بانکی و غیر بانکی بوده است. نوع خدمات این واحد به لحاظ تنوع، گوناگونی تجهیزات، تفاوت جنس نیازها و ذائقه‌ی مشتریان در حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات، از همان ابتدا باعث تفکیک خدمات به دو بخش
پشتیبانی متمرکز سیستمها و پشتیبانی گسترده سیستمها گردید.

واحد مهندسی پشتیبانی فن‌آوری اطلاعات

واحد مهندسی پشتیبانی فن‌آوری اطلاعات
واحد فروش سخت افزار و شبکه


در دنیای امروزه به لطف گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولفه های کسب و کار و تجارت شاهد تغییرات جدی گردیده است. همچنین فرآیندهای متداول در مراودات تجاری و اقتصادی مانند منبع یابی ،ارجاع سفارش و خرید، حمل و تحویل (Shipment and delivery) به دلیل وجود شرکتهای واسطه و از طریق اینترنت دیگر در تخصص معدود افراد نمی باشد.
تامین تجهیزات با تکنولوژی بالا نیز از این قاعده مستثنا نیست. جدای از اینکه همین امر تشخیص کالای اصیل (Original) و تامین کننده معتبر را از ورای سایت های پر طمطراق، دشوار و در بسیاری از موارد غیر ممکن نموده است، هزینه مالکیت تجهیزات (TCO) را چه برای مشتریان شخصی و چه مشتریان کسب و کار (همکار) در بلند مدت به شدت افزایش داده است.

واحد فروش سخت افزار و شبکه

واحد فروش سخت افزار و شبکه