پشتیبانی گسترده سیستم‌ها

این سرویس به مشتریانی ارائه می گردد که دارای شعب توزیع ‌شده در سراسر کشور هستند. از جمله سازمان هائی که برای دریافت خدمات پشتیبانی مستمر و بدون وقفه به ویژه در سطح شعب تحت پوشش خود، از این سرویس بهره می جویند می توان از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی دولتی و خصوصی نام برد.
این خدمات در حوزه‌ی سخت‌افزار و شبکه‌های محلی و گسترده‌ بوده و با بهره‌گیری از طیفی فعال از دفاتر و نمایندگان این شرکت در سراسر کشور توسط بیش از 130 نفر از پرسنل رمیس و در حدود 100 تن از پرسنل نمایندگی های این شرکت به مشتریان ارائه می‌گردد.

پشتیبانی گسترده سیستم‌ها