پشتیبانی گسترده سیستم‌هااین سرویس به مشتریانی ارائه می گردد که دارای شعب توزیع ‌شده در سراسر کشور هستند. از جمله سازمان هائی که برای دریافت خدمات پشتیبانی مستمر و بدون وقفه به ویژه در سطح شعب تحت پوشش خود، از این سرویس بهره می جویند می توان از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی دولتی و خصوصی نام برد.

این خدمات در حوزه‌ی سخت‌افزار و شبکه‌های محلی و گسترده‌ بوده و با بهره‌گیری از طیفی فعال از دفاتر و نمایندگان این شرکت در سراسر کشور توسط بیش از ۱۳۰ نفر از پرسنل رمیس و در حدود ۱۰۰ تن از پرسنل نمایندگی های این شرکت به مشتریان ارائه می‌گردد.
پشتیبانی متمرکز سیستم‌هااز جمله خدمات واحد مهندسی پشتیبانی فن آوری اطلاعات میتوان از “پشتیبانی متمرکز سیستم ها” نام برد. این سرویس شامل راهبری، نگهداری و پشتیبانی سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی جامع، شبکه‌های رایانه‌ای محلی و گسترده و همچنین مراکز داده سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی میباشد.
خدمات پس از فروشدر بازار کسب و کار امروز نحوه سرویس دهی و پشتیبانی از فروش (گارانتی) بهترین راه رقابت بین شرکتها می باشد. هرچند فروش تجهیزات و بازاریابی تا حدودی می تواند جلب رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد، ولی نحوه ارائه خدمات پس از فروش بیشترین سهم را در وفاداری مشتریان به خود اختصاص می دهد. در این راستا شرکت رمیس با ارائه خدماتی ویژه تلاش در ارائه سرویسی خاص و برتر دارد.