خدمات فنی پشتیبانی

این سرویس شامل راهبری، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارها و سامانه های اطلاعاتی از بدو تاسیس شرکت به عنوان یکی از خدمات اصلی توسط رمیس ارائه شده است.مشتریان این سرویس بانک ها سازمان ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی متوسط و بزرگ می باشند که پشتیبانی دیتا سنتر، زیر ساخت های شبکه و سرویس های خود را به رمیس واگذار کرده اند.
خدمات مذکور با حدود ۱۰۰ نفر از کارشناسان و متخصصان زبده و کارآزموده شرکت که یا در سایت های مشتری مستقر می باشند و یا در ساختمان های ستادی شرکت حضور دارند، ارائه می گردد.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان مذکور دوره های بین المللی را گذرانیده و گواهینامه های مربوطه را اخذ نموده اند.
خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات در این شرکت همواره بر اساس به روز ترین راهکارهای ارائه خدمات و مبتنی بر اصول و چارچوبهای معتبر بین المللی نظیر ITIL و COBIT ارائه می گردند تا بیشترین همسویی و سازگاری را میان نیازها و اهداف کسب و کار مشتریان و فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نمایند.
در این راستا رویکرد شرکت همواره بر نگهداری پیش گیرانه (Preventive Maintenance) با استفاده از روش نوین نگهداری پیش بینانه (Predictive Maintenance) بوده تا مشتریان با آسودگی خاطر به کسب و کار اصلی خود پرداخته و از پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان در جهت بهبود انجام امور در سازمان استفاده نمایند.
شرکت رمیس خدمات مذکور را به صورت متمرکز و در محل سایت اصلی مشتری و یا به صورت گسترده توسط شعب و نمایندگی های خود در سراسر کشور ارائه می نماید.