خدمات پس از فروش

از جمله این خدمات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• تجهيز تعميرگاه سخت افزاري با به روزترين دستگاه ها
• تعويض قطعات تحت پوشش گارانتي در محل شركت فوری و بدون صرف وقت.
• تعويض قطعات در محل مشتري در كمتر از ۳ ساعت.
• تهيه قطعات و دستگاه هاي تحت پوشش گارانتي كه در انبار شرکت موجود نباشد، در كمتر از ۲۴ ساعت.
• ارائه دستگاه جايگزين براي مواردي كه تعمير دستگاه بيش از زمان مندرج در قرارداد به طول بیانجامد.
• ارائه خدمات در تمامي مراكز استانها از طریق نمایندگی ها و یا دفاتر شرکت در سراسر کشور.
• تخصيص انبار خدمات پس از فروش از كالاهاي فروخته شده با پشتيباني كامل
• استفاده از كارشناسان با مدارك معتبر بین المللی
• آمادگی به منظور عقد قرارداد پشتيباني پس از اتمام گارانتي محصولات فروخته شده