تماس با ما


اطلاعات تماس

 • ساختمان شماره یک – دفتر مرکزی

 • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان مطهری، خیابان سربداران، شماره ۲۸
 • تلفن : ۴۰۰۰ ۴۲۰۸
 • فکس : ۴۲۰۸ ۴۲۰۸
 • ساختمان شماره دو – دفتر فاطمی

 • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نبش فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، شماره ۱۷
 • تلفن : ۴۰۰۰ ۴۲۰۸
 • فکس : ۴۲۰۸ ۴۲۰۸
 • موسسه آموزش عالی ارژنگ

 • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، نبش فاطمی، کوچه بوعلی سینا شرقی، شماره ۱۷
 • تلفن : ۴۰۰۰ ۴۲۰۸
 • فکس : ۴۲۰۸ ۴۲۰۸

فرم تماس با ما